Стефан Марков с въпроси към кмета на район „Кремиковци“ за транспортното обслужване, дупките по улиците и липсата на канализация

След среща с граждани в столичния квартал „Кремиковци“, общинският съветник Стефан Марков се обърна с официално питане към кмета на района Ивайло Панев. Припомняме, че Марков организира ежемесечно срещи с граждани в различни райони на града под мотото „София може повече“. От питането става ясно, че жителите на кв. „Кремиковци“ изразяват недоволство от лошото транспортно обслужване и липсата на навеси по спирките. Марков се интересува, водил ли е районния кмет кореспонденция с „Център за градска мобилност“ за намаляване на интервалите на движение по автобусна линия №117.

Общинският съветник засяга въпроса за недоброто състояние на Автостанция „Изток“, от която тръгват повечето автобуси обслужващи район „Кремиковци“. „Спирковият навес е малък и недостатъчен за големия брой пътници, има само една пейка, липсва тоалетна за пътниците.“, се посочва в питането.

На провелата се среща граждани от кв. „Враждебна“ са изказали своето недоволство от некачествените ремонти на пътната инфраструктура в населеното място. Марков пита кмета на района, налагани ли са глоби на некоректните изпълнители и в какъв размер са наложените санкции.

Стефан Марков търси отговор на въпроса предстои ли изграждане на канализация в населените места от района. В много от тях такава липсва, а където съществува е стара и амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания.

Общинският съветник посочва, че сериозен проблем за кв. „Враждебна“ представлява недоброто състояние на улица „61-ва“ и се интересува предвижда ли се да бъде извършен текущ ремонт на тази пътна отсечка. „В момента пътната настилка е компрометирана, което създава предпоставка за инциденти. Необходимо е в спешен порядък да бъде извършен ремонт на тази улица, по която се движи масов градски транспорт и е една от входно-изходните артерии на квартала“, коментира Марков.

Posted in Без категория

Да горим отпадъците за енергия или да ги рециклираме?

Ще ви предоставим една история от прибалтийската държава Литва, история която не е толкова далеч от положението в България

 

Литва планира да построи още инсталации за изгаряне на отпадъци, което според правителството ще намали сметките за енергия.

Но депутати и неправителствените организации се опасяват, че с появата на нови инсталации ще се намали количеството рециклирани отпадъци.

Според данни на Евростат за 2015 г. смесените битови отпадъци в страната, които се изпращат към депата за рециклиране са били с 6% по-малко.

От друга страна общото количество на рециклираните и компостирани такива се е увеличило с повече от 10%, а изгарянето на боклука за енергия с цели 32%.

Плановете на правителството са да се направи още една инсталация за изгаряне в столицата Вилнюс, която ще е само за битови отпадъци. Друга ще се построи в град Каунас, като в нея ще се унищожават отпадъчни биогорива, води и промишлени отпадъци. Така ще се осигури по-евтина енергия и топлоподаване, като същевременно ще се намалят разходите за управление на отпадъците.

Притесненията на латвийските депутати са, че правителството им не взема предвид статистиката за количеството на отпадъците. Затова депутатите смятат, че всичките три завода за горенето няма да могат да работят с пълния си капацитет.

„Опасенията ни са, че ако правителството инвестира в тези допълнителни депа за изгаряне, то това ще намали стимула за рециклиране на отпадъчните продукти“, казва за Вирджилиус Подерис – енергиен експерт в литовския парламент.

Всяка година количеството на смесените битови отпадъци в страната е около 1.3 милиарда тона. Рамковата директива на ЕС за отпадъците, която понастоящем се договаря в тристранни разговори между трите основни институции, цели до 2030 г. рециклирането на битовите отпадъци да достигне 65% от общото им количество.

Това означава, че след сортирането им от тези 1,3 милиарда тона ще останат 455 000 тона, но според правителствения план капацитетът за изгаряне на смесени битови отпадъци ще бъде около 540 000 тона.

Т.е. с 85 000 тона смесени битови отпадъци по-малко от капацитета на съоръженията за изгаряне. В допълнение и населението на държавата намалява, което води до по-ниски нива отпадъци за в бъдеще.

Lietuvos energija, държавен енергиен доставчик, който инвестира в новите централи заедно с финландската компания Fortum, заяви, че този недостиг може да се компенсира чрез изгаряне на търговски отпадъци.

Според преценката на представител от Fortum всяка година в Литва се произвеждат между 15 000 и 200 000 тона търговски отпадъци подходящи за изгаряне.

Местните депутати и екологични неправителствени организации не приемат това твърдение и смятат, че няма достатъчно такива отпадъци.

Така например фабриките за преработка на дървесина сами горят отпадъчния си материал, а остатъчният такъв се използва в затворен производствен цикъл. Отделно утайките от отпадъчни води се използват от земеделските производители за торове.

Домантас Трачевичюс от литовската неправителствена организация Circular Economy смята, че: „Изграждането на три съоръжения за изгаряне на отпадъци в Литва би застрашило целите на страната за увеличаване на рециклирането“.

Той даде за пример Естония и Швеция – две страни, които са увеличили отпадъците, които се изгарят за производство на енергия, а това е намалило процента на компостиране и рециклирането им.

В случай на недостиг на отпадъци за горене, от компанията Fortum твърдят, че винаги може да се горят биогорива или дървесни пелети, нещо, което вече е било направено в завода, който в момента работи в Клапейда, Литва.

Но този сценарий е малко вероятен според тях, защото ето какво добавят от компанията: „Ако имаше добра и ефективна система за управление на отпадъците, ако можеше да се сортират 400 или 500 тона битови отпадъци за изгаряне – това би било чудо“.

Друга опция е да се внасят отпадъци от чужбина, както правят много държави от ЕС – но литовското законодателство забранява това.

През 2015 г. във фабриката си в Клапейда Furtum изгори 3000 тона несортирани отпадъци от Ирландия. Това предизвика разследване в резултат на което дружеството прекрати договора с вносителя, като и до момента продължават да се водят съдебни дела.

„Законът в Литва е малко странен. Той позволява вноса, но не позволява да се изхвърлят тези отпадъци в сметищата, нито да се изгарят или да се рециклират „, заяви по този повод говорител на компанията.

Вносът на отпадъци противоречи и на „принципа на близост“ от рамката на ЕС за управление на отпадъците, според което те следва да се третират възможно най-близо до мястото, където се произвеждат.

Още през 2013 г. от Fortum са посъветвали литовското министерство на околната среда, че вноса на отпадъци „би бил осъществим“ съгласно действащите закони и че е необходимо те да се третират икономически ефективно.

„Винаги казваме, че нямаме проблеми със свободното движение на RDF (гориво, произведено от битови отпадъци) между държавите. Понякога е много по-ефективно да го изгорите“ , добавят от компанията.

Директивата за възобновяемата енергия в момента се предоговаря. Депутатите в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните включиха изменение, чрез което смесените битови отпадъци ще бъдат изключени от субсидиране за възобновяема енергия и въведе предпазни мерки, които да гарантират, че нищо което може да бъде повторно използвано или рециклирано, няма да бъде изгорено за производство на енергия.

Posted in Без категория

Унгарска компания представи иновативна технология за соларни панели, които се вграждат в пешеходни зони

Тротоарите на бъдещето могат да бъдат покрити със соларни панели и чистата енергия, която генерират, може да задвижва електрически автомобили. Преди време унгарската компания Platio вгради соларен панел в пешеходна зона, при станция за зареждане на електромобили, в Будапеща. Панелът е с площ от 50 квадратни фута (около 4,65 кв. м) и е изработен от рециклирана пластмаса.

Platio инсталира и соларна система от 720 вата (Wp) в едно от съоръженията на логистичната компания за недвижими имоти Prologis. Съоснователят на Platio Миклош Илиеш заяви, че времето за поставяне на системата е отнело само един ден. Когато чистата енергия, идваща от панела в паважа не се използва за зареждане на автомобили, се ползва за захранване на офис сграда наблизо.

Илиш добавя: „Тъй като е-мобилността се разпространява с много бързи темпове, необходимостта от повече енергия също нараства. Местните, независими възобновяеми енергийни източници могат да допълват или дори да децентрализират мрежата за комунални услуги.“

Соларните плочки на Platio интегрират соларни клетки в земята, като хората могат да преминават върху панелите така, както се разхождат и по обикновен тротоар. Това прави иновацията на Platio ненатрапчива в градската среда.

От компанията твърдят, че техният продукт не се нуждае от специална основа, като технологията може да бъде подобрявана и да става все по-функционална. След поставянето на соларните панели, от Platio предлагат техническа поддръжка на съоръженията.

В прессъобщение от фирмата казаха следното : „Разработчиците на Platio искат да демонстрират, че соларните панели вградени в тротоарни и други площи могат да се превърнат в огромни соларни пешеходни зони, като може да се постигне производството на електроенергия в големи мащаби, без да се променя градския пейзаж“.

Соларните системи на Platio са приложени и в тротоарни зони в Казахстан, както и в понтони в Швеция. Освен това те имат поставени и „умни пейки“ в Будапеща, където например гражданите могат да зареждат мобилните си телефони посредством USB портове, вградени във въпросните пейки.

Posted in Без категория

10-те най-умни и подготвени за бъдещето градове

В наши дни, за да определиш един град като „умен“ не е достатъчно да разполага само с високоскоростен интернет.

Длъжностните лица по света разглеждат всички видове данни – за автомобилния трафик, нивото на замърсяване и употребата на енергия, за да направят градовете си по-безопасни, по-здравословни и по-ефективни. Определението за умен град вече е широко понятие, включващо екологичната устойчивост, комфортно и надеждно транзитно преминаване, лесен достъп до образование и местна икономика, в която бизнесът е насочен към търсенето на нови технологии.

Въпреки че звучи примамливо да направим градовете си по-умни, някои моралисти изразяват опасенията си, че с бързото развитие на технологиите, на гражданите ще им бъде все по-трудно да запазват неприкосновеността на личния си живот.

Компанията EasyPark Group, специализирана към проследяването и предоставянето на услуги за интелигентно паркиране, представи класацията си за най-умните през 2017 г. и най-добре подготвени за бъдещето градове.

Интелигентното паркиране е методология, която съчетава технологиите и иновациите в областта на човешките ресурси, с цел да се използва колкото се може по-малко гориво за колите, време и пространство, като целта е постигане на по-бързо, по-лесно и по-компактно паркиране на автомобилите.

„Открихме, че един такъв град трябва да бъде добре дигитализиран – преди всичко да разполага с 4G мрежа и изобилие от свободни горещи точки за достъп до Wi-Fi мрежи, като използването на смартфони да бъде наситено. Транспортът и мобилността в града трябва да се осъществява чрез ползването на интелигентно паркиране и чрез мобилни приложения за споделяне на автомобили. Умният град трябва да има устойчива стратегия за развитие, фокусирана към използването на екологична енергия и загриженост за околната среда. И като допълнение, трябва да разполага с лесен достъп до онлайн услуги, предоставяни от властите, както и това, самите граждани да бъдат отговорни към собствения си град“, пише в доклада на EasyPark Group.

В класацията си компанията е направила анализ на 500 града от цял свят, като е взела под внимание 18 различни показателя, включително обществения транспорт, използването на екологична енергия, нивото на образованието, броя на свободните Wi-Fi мрежи, онлайн достъп до услуги, наличието на отпадъци, опазването на околната среда и др. За изготвянето на класацията екипът на EasyPark Group се е допитал и до мненията на над 20 000 журналисти, занимаващи се с технологии и градско планиране.

Ето и класацията:

10. Мелбърн, Австралия получава перфектна оценка за своята 4G мрежа. В Австралия скоростта на мобилния интернет е 47,49 мегабита в секунда, доказано въз основа на милиони тестове, проведени през октомври 2017 г.

9. Женева, Швейцария отдаваща приоритет на подобряването на енергийната инфраструктура в сградите и обществения транспорт. До 2020 г. Женева планира да намали емисиите на въглероден диоксид в града с 21 % под нивата от 2005 г.

8. Амстердам, Холандия с успешните стартъп инкубаторски програми като StartupDelta и StartupAmsterdam. Това са инициативи за подобряването на цялостната екосистема в града, насочени към бизнеса, образованието, технологиите и др.

7. Сан Франциско, Калифорния с множеството си стартъп програми.

6. Токио, Япония – железопътната система в града обхваща над 100 линии, която на годишна база се ползва от около 14 милиарда пътници.

5. Бостън, Масачузетс попада в класацията поради ареала на метрото обхващаш Бостън и престижните си учебни заведения, като Харвард и MIT, които водят Световната класация на университетите за 2018 г.

4. Цюрих, Швейцария с градоустройствения си план за голям процент зелени площи.

3. В Стокхолм, Швеция голяма част от превозните средства на обществения транспорт се задвижват от екологично чиста енергия. А възобновяемите енергийни източници в Швеция съставляват 52 % от производството на енергия в страната.

2. Сингапур разполага с една от най-ефикасните обществени транспортни мрежи в света, според проучване на Сименс.

1. Копенхаген, Дания може да се похвали със здравословна екосреда, голям брой Wi-fi мрежи и сравнително нисък автомобилен трафик. Градът също така инвестира в екоенергия, като намеренията им са до 2025 година Копенхаген да е на 100 % чист от въглеродни емисии.

Posted in Без категория

5 интересни и иновативни проекта, създадени за борба със замърсяването на въздуха

Предлагаме ви няколко иновативни проекта от цял свят, насочени към ограничаване на замърсяването на въздуха, което е огромен проблем, особено в големите градове:

1. Кулата, която поглъща смог

Холандският дизайнер Даан Розегаарде има интересен план за справяне със замърсяването на въздуха. Седемметрова кула, която ще изсмуква смога от въздуха на нано ниво, използвайки електричество. Идеята на модерниста идва след едно негово посещение в Пекин. „В събота небето бе чисто, но в сряда градът бе покрит със смог. И аз си помислих:“Технологията ни убива“, си спомня Розегаарде. Тогава започва да се замисля над идеята как да използва принципа на статичното електричество, за да се извлича прахът от въздуха по подобие на една „огромна прахосмукачка“. Съоръжението ще изпомпва парниковите газове като всеки 1 000 куб. метра замърсен въздух ще се събира в „смог-куб“, където под високо налягане, изсмуканият въглерод ще се превръща в изкуствени диаманти.

Идеята на Розегаарде е средствата, събрани от продажбата на тези диаманти да се използват за други такива кули. Първата такава кула вече е изграден в Ротердам, а малко по-късно дизайнерът я представи в Пекин.

С усъвършенстването на идеята, холандският дизайнер твърди, че кулата вече може да пречиства около 30 хиляди куб. метра въздух на час като количеството електроенергия, която ще използва в процеса на работа е нищожно. Според Даан Розегаарде, въздухът в периметъра, в който неговото изобретение действа, би бил до поне 55 % по-чист.

2. Гигантските пръскачки:

Ю Шаокай, бивш служител на Агенцията за защита на околната среда в САЩ и професор в университети в САЩ и Китай предлага идеята за инсталиране на гигантски пръскачки, чиято цел е да почистват въздуха.

Съоръженията ще работят на принципа на процеса „мокро отлагане“, чрез който дъждовните капки или снежинките отмиват праховите частици от въздуха, сваляйки ги на земята.

Всички сме усещали как след нормален дъжд въздухът е по-приятен и чист и по-наситен с кислород. Идеята на Шаокай е гигантските пръскачки да се прикрепят към външните части на небостъргачите, за да се измиват токсините и вредните частици от въздуха. Проф. Шаокай твърди, че по този начин нивата на замърсяването с особено опасните прахови частици MP2.5 (частици с размери над 2.5 микромилиметра) може да се сведе до безопасното ниво от 35 микрограма на куб. метър.

3. Фотосинтезиращият велосипед

Идеята е разработена от фирмата Lightfog Creative & Design Company, базирана в Банкок.

„Стремим се да проектираме изобретения, които могат да намалят замърсяването на въздуха в градовете. Така че решихме да създадем велосипед, защото смятаме, че велосипедите са екологични превозни средства“, обяснява арт директорът на компанията Силават Виракул. Алуминиевата рамка на този велосипед е проектирана по такъв начин, че генерира кислород чрез „фотосинтезираща система“.

Освободеният кислород предизвиква реакция използвайки вода и електрическа енергия чрез литиево-йонна батерия (електролиза). Филтърът, поставен между кормилото, извлича вредните частици и подава чист въздух към велосипедиста. И така, докато колоездачът върти педалите из града, ще спомага за пречистването на въздуха.

4. Пречистващото въздушно мехурче

Проектът е разработен от китайската архитектурна компания Orproject. Представлява полупрозрачен купол, който би могъл да покрива паркове, площади и други площи. Съставен от множество малки мехурчета, изработени от етилен тетрафлуоретилен – лек, здрав и прозрачен материал. „Геометрията на леката структурна система е генерирана, използвайки алгоритама, който симулира нишките в листата на растенията или в крилата на пеперудите“.

Според информацията то ще има свойството да контролира температурата на въздуха – при необходимост да изстудява или затопля въздуха. Захранва се от електричество, което ще бъде генерирано от слънчеви клетки, интегрирани в повърхността на съоръжението.

5. Въздухопречистващата болница в Мексико

Интересен проект в борбата със замърсяването и смога е реализиран в Мексико Сити – град, известен с не особено чистия си въздух. Кретивната идея е реализирана в болничната сграда  Torre de Especialidades, и предлага уникално решение. Фасадата е изградена от специални плочки, покрити с титанов диоксид, който действа като катализатор за химични реакции когато се активира от слънчева светлина. Когато ултравиолетовите лъчи, съдържащи се в слънчевата светлина взаимодействат с плочковото покритие, възниква реакция, превръщаща моно-азотните оксиди (субстанции, които основно се съдържат в смога) в по-малко вредни или безвредни вещества като калциев нитрат и вода.

И в добавка ви предлагаме едно забавно и полезно решение за измерване нивата на замърсяване на въздуха, което се практикува в Лондон. Pigeon Air Patrol е състав от 10 състезателни, тренирани гълъби, към чиито гърбове са прикрепени специални датчици за измерване на нивата на замърсяване с озон, азотен диоксид и прахови частици над Лондон. И докато птиците летят над града, датчиците подават информация за качеството на въздуха, която ежедневно се публикува в Twiter.

Posted in Без категория

Да дишаме по-малко … или да забраним автомобилите: градовете имат коренно различни отговори на замърсяването

Проблемът със замърсяването на градовете е проблем от световен мащаб. В последните години редица градове и държави прилагат различни мерки в борбата с мръсния въздух. 

Може би най-големи усилия в тази насока полагат европейските градове, където нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ), като цяло е в пъти по-ниско от най-мръсните градове в света.
По данни на престижното издание „Гардиън“, в което са комбинирани различни показатели – например нива на ФЧП с размери над 2.5 (PM2.5) микромилиметра за частица, най-мръсен въздух дишат жителите на иранският град Забол – индекс 216.
В Европа замърсяването е далеч по-малко, но в много градове то е над-допустимите норми, което вреди на здравето. Съседна Македония е водач в тази негативна ранклиста, като за най-мръсен град в Европа е посочен Тетово – индекс 91, докато Скопие се движи около 70. Най-замърсеният град у нас, според данните е Димитровград – индекс 42, а като цяло за България – индекс 30.2.

Прави впечатление, че жителите на държавите и градовете от бившият Соц Блок в Европа дишат по-мръсен въздух от жителите на по-развитите западни държави. Например унгарците са в средата на таблицата с индекс 22.7, докато отличници са шведите с индекс 5.9 на замърсяване с ФПЧ.
Какво се прави за разрешаване, или минимизиране на проблема? В последните 3-4 години различните градове действат по различни начини с оглед на ситуацията. Например Париж претърпя период на замърсяване, най-високо за града в последното десетилетие. В този случай властите взеха решение за ограничаване броя на разрешените автомобили по пътищата и въведоха безплатен обществен транспорт. Същевременно кмета на френската столица – Ан Идалго се присъедини към колегите си от Мадрид, Атина и Мексико сити, и общият им план до 2025 г. да се забрани движението на дизелови автомобили.
В същото време във Великобритания (държавата с най-мръсен въздух сред западно-европейските такива) продължават да се предлагат данъчни облекчения, които ефективно насърчават използването на дизелово гориво, тъй като се предполага, че то произвежда по-малко въглероден диоксид, отколкото бензина. В тази връзка движението „Медици срещу дизела“, настояха за по-строги мерки от страна на правителството, като иронично им заявиха, че „ако целта е да правите нещо, което ефективно ще доставя токсични вещества в белите дробове на хората , не бихте могли да измислите нищо по-добро“.

Градовете по света се сблъскват с проблеми, подобни на тези в Лондон. Някои от тях предприемат по-агресивни мерки, други – не толкова, но като цяло общият им опит показва, че съгласуваните стъпки за подобряване на качеството на въздуха действат, и спасяват животи.
В различни градове, например Лондон, се следи в реално време за нивата на ФЧП (по автобусни спирки, метростанции и крайпътни пунктове), като съответните служби се грижат хората редовно и акуратно да получават информация за състоянието на въздуха, като същевременно на гражданите се дават и полезни съвети.
София се опитва да върви по тези стъпки, както знаем – дават се средства за закупуване на екологични превозни средства за градският транспорт, въведе се Система за ранно прогнозиране на замърсяването (която към момента не се представя на ниво) и пр.

Берлин е забележителен пример за ефикасна борба със замърсяването. Там се въведоха строги мерки срещу тежкотоварните камиони, градският транспорт бе изцяло реновиран (поставиха се качествени катализатори, заложи се на повече еко транспорт и др.), и в резултат на това, само за 2-3 години използването на градския транспорт се увеличи чувствително, а замърсяването с ФЧП намаля с около 70%.
Полският град Краков е на другата плоскост – един от силно замърсените градове в Европа. Поради тази причина там се взе решение за възбрана на използването на твърди горива за битови нужди, което трябва да влезе в сила през 2019 г.
Анализ изготвен в Ню Йорк е установил, че само 1% от сградите отопляващи се на твърдо гориво, замърсяват въздуха повече, отколкото целият автомобилен парк на града.
Лос Анджелис, градът, в който манията по ретро-автомобилите е огромна, също се стреми да подобри състоянието на въздуха. Въпреки, че столицата на хазарта все още е един от най-замърсените градове в САЩ, през последните години е постигнал голям напредък, като далеч назад са останали времената от 60-те и 70-те години, когато според думите на Джо Льо – президент на Коалиция за чист въздух в Калифорния: „не можехте да излезете навън, не можехте да дишате“.
Дори Китай, чийто убийствен въздух, който според Световната здравна организация е причинил смъртта на повече от милион души през 2012 г., започна борба с проблема. Пекин въведе ограничение на регистрационните номера, за да намали броя на автомобилите и започна да регулира маршрутите на най-старите и най-замърсяващи превозни средства, в ситуации на високи нива на ФЧП. Но по-голямата стъпка е, че правителството отпусна милиарди долари за вятърна и слънчева енергия и планира да стане най-големият инвеститор в света на възобновяемата енергия. Длъжностните лица дори са започнали да отменят плановете си за нови електроцентрали, работещи с въглища – полезен ход рефлектиращ върху здравето на жителите на китайските градове, както и за планетата, като цяло.

В Индия положението е дори по-критично, отколкото в Китай (20 индийски града са в ТОП 20 за най-замърсените градове в света) и месните власти не правят много по въпроса. Имаше много правителствени обещания, взаимни обвинения между правителството и Конгреса на Индия, но без реални, позитивни за хората и за чистотата на въздуха последици. В края на 2016 г. в 20-милионната столица Делхи бе регистрирано най-голямото замърсяване за последните 17 години, което по спешност принуди властите да затворят, временно, захранвана с въглища елетроцентрала, бяха спряни всички строително-ремонтни дейности и бяха изключени множество дизелови генератори на територията на града. Все пак трябва да се отбележи, че властите започнаха да признават и да работят по проблема – в края на миналата година правителството сключи сделка с автомобилният гигант ТАТА Моторс, за постепенно въвеждане на нискобюджетни мини-електромобили. Както и знаковото затваряне на 1800 училища в продължение на три дни, след като нивата на замърсяване с фини прахови частици скочиха до 28 пъти над препоръчителният максимум.
Иран, където както споменахме се намира най-мръсният град в света, последва индийският пример и също, масово, затвори учебни заведения след като официални лица обявиха, че облак от тежък смог е причинил смъртта на 412 души в рамките на 23 дни.

„И така, какво е да живееш в град, където въздухът не те разболява? На този въпрос, германецът Аксел Фридрих, бивш ръководител на транспорта към Федералната агенция по околна среда, и съветник на правителствени и застъпнически организации, отговаря през смях: „това в хубаво“, и добавя, че кварталът му в югозападния квартал на Берлин е един от най-чистите. – „Качеството на въздуха е все едно съм сред природата.“

Posted in Без категория

След среща с над 40 граждани Стефан Марков иска отговори от районния кмет на „Възраждане“

Последната среща за 2017 г. от инициативата „София може повече“ събра над 40 граждани

При последната среща за изминалата 2017 г., която се проведе през декември под мотото „Възраждане може повече“ – част от инициативата „София може повече“, столичният общински съветник Стефан Марков бе осведомен за редица въпроси и искания на жителите на столичния квартал, които преимуществено бяха насочени към изясняване на градоустройствените планове в кв. „Възраждане“, както и от изграждането и поддръжката на зелената система в района.

Провокиран от поставените теми на повече от 40-те граждани, присъствали на срещата, Стефан Марков отправи официално питане до кмета на район „Възраждане“ Савина Савова.

„Целта на инициативата „София може повече“ е да се срещна лично с гражданите и да се запозная отблизо с техните проблеми. По този начин съдействам на гражданите за разрешаването проблемите, станали ясно по време на срещите“, обясни Стефан Марков. По думите му по време на срещите, които се провеждат чрез инициативата, той се сблъсква с почти идентични проблеми – нерегламентирано строителство, все по-малко зелени площи, неудобен или недостъпен градски транспорт, както и недостатъчно добра градска среда.

Конкретно на последната среща от 2017 г., жителите на район „Възраждане“ изразиха сериозните си опасения си за увеличения брой бездомни кучета на територията на района. Поради тази причина Стефан Марков поиска да разбере какви са мерките, предприети за ограничаване и намаляване на популацията им от ОП „Екоравновесие“. Той настоява в отговора за конкретен срок, в който гражданите могат да видят ефективен резултат от тяхната реализация.

Общинският съвет бе сигнализиран и за няколко имота в квартала, които затрудняват достъпа на хората до жилищата им. Затова Марков отправи въпрос относно техния статут и законност.

По време на срещата гражданите считат, че в района на Националния дворец на децата минималната озеленена площ трябва да е 30-40 % от имота. Предвид това, жителите на района биха искали да разберат дали на територията около двореца се предвижда изграждането на детски площадки. Освен това те се съмняват за законността на постройките, които се намират зад двореца на децата, както и какво пречи те да бъдат съборени. По идентичен начин стои и въпросът за къщите в карето на улиците „Три уши“, „Татарли“ и храм „Петър и Павел“, за които трябва да се помисли освен за събаряне, така и за настаняване на преобладаващо ромските семейства.

Жителите попитаха също така дали е проучвана възможността паркингът на 3-та Градска болница („Национална кардиологична болница“) да стане обществен във връзка с затрудненото паркиране в района.

Стефан Марков благодари на гражданите на „Възраждане“ за проявената активност и обеща, че след като получи отговорите от районния кмет Савина Савова, ще осведоми жителите за предприетите мерки.

Posted in Без категория

Париж възнамерява да построи три моста-градини над водите на река Сена

Париж планира да построи три градски, речни моста, забранени за автомобили и изпъстрени с плодни дървета и зеленина. Това е част от огромен международен проект за реиновация на градовете под шапката на глобалната мрежа C40 в която участават 91 града с общо над 650 милиона души население.

Преди Париж, Лондон в продължение на пет години обмисляше да изгради „зелен мост“ над река Темза, но в крайна сметка инициативата бе прекратена. Сега е ред на града на Айфеловата Кула, и парижани са стъпка напред.

В момента във френската столица тече архитектурния конкурс „Преобразен Париж“, който вече е на втори тур. Кметството приканва кандидатите да подават своите проекти, като е планирано мостовете да бъдат на три места в източната част над река Сена. Мостовете, ще бъдат достъпни само за пешеходци и велосипедисти. Досега няма ясна визия как трябва да изглеждат тези мостове, но поради това, че те трябва да се финансират с частни средства се налага необходимостта върху тях да има и комерсионални обекти.

Организаторите насочват кандитатите да почерпят вдъхновение от Понте Векио – легендарен мост във Флоренция, който е покрит с магазинчета, кафенета, и дори художествена галерия.

Парижани смятат да се поучат от грешките на Лондон, където проекта за „Гардън Бридж“ първоначално вдъхнови гражданите, но се провали поради това, че не би изпълнянал никаква смислена инфраструктурна функция, както и заради непрозрачноста на начинанието. И за да успеят, трябва да разрешат следните проблеми:

1.Тъй като това, ще са преди всичко атракции, а не жизнено важни части от инфраструктурата, тези който, ще финансират начинанието, било то частни лица, фирми, или организации, трябва да бъдат убедени, че проекта няма да се превърне в нещо различно за в бъдеще, в противен случай може да се окаже, че да дали големи суми за нещо, което не използват, или от което не се нуждаят.


2.Ако тези мостове се заплащат чрез отдаване под наем на търговски обекти, обществеността трябва да знае колко, и къде точно ще бъдат разположени те. Ще трябва да има и открит обществен дебат за броят им.


3.Проблемът с прозрачността – първият кръг на конкурса беше силно разкритикуван заради това, че зад повечето от победителите стои малка група от частни организации, финансиращи подобни проекти почти из цяла Франция.


4.И не на последно място самият градски съвет трябва да постигне консенсус върху идеята, защото през септември заместник-кметът на града Жан-Луи Мисика настоя, че проект подобен на „Гардън Бридж“ в Лондон е неосъществим в Париж, и че „ние не приемаме да предадем управлението на общественото пространство в ръцете на частния сектор „.

 

Posted in Без категория

СОФИЯ МОЖЕ ПОВЕЧЕ в район „Възраждане“ на 4 Декември

Продължаваме с поредицата от месечни градски срещи във всички райони на София.
Инициативата „СОФИЯ МОЖЕ ПОВЕЧЕ“ има за цел срещи с граждани и обсъждане на проблеми, приоритети и решения в районите, както и в целия град.

През месец Декември сме в район „Възраждане“.

На 4.11.2017 от 18:30 ще сме в Народно читалище „АУРА“ – бул. “Александър Стамболийски” № 175

Ако живеете в квартали „Зона Б-2“, „Зона Б-3“, „Зона Б-4“, „Зона Б-5“, „Зона Б-18“, „Зона Б-19“, както и бул. „Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“ заповядайте.

☎За въпроси: 08776 SOFIA (0877676342)

📍Карта: https://goo.gl/maps/yaAZkjJjGbn

Posted in Без категория

Няколко добри причини, заради които да използвате градски транспорт

Макар пътуването с градския транспорт да не е толкова приятно, колкото това с кола, особено ако става дума за личния ви автомобил, то също има своите плюсове, които до определена степен могат да допринесат за доброто ви настроение, придвижвайки се от една точка до друга. Трябва да признаем, возенето си има своя чар, криещ се в по-лесното преодоляване на задръстванията, в запознаването с различни хора, в гледането през прозореца, в четенето на книга дори. Ще се изненадате колко неща може да научи и види човек, абстрахирайки се от яростната борба на пътя.

В тази статия ще разгледаме предимствата на общественип транспорт, за които голяма част от нас може би не си дават сметка. Е, дали пътуването с автобус, влак, самолет или друго превозно средство може да бъде удоволствие? Нека разберем.

Опитайте!
Хората, които притежават собствен автомобил почти не ползват градски транспорт. Съветът ни е да започнете и ако не ви е лесно, опитайте поне веднъж седмично. Ще се изненадате от хората, които ще срещнете, от различните ситуации, от новите приятелства, които съвсем не е изключено да завържете.
Приземете се!
Пътуването със самолет безспорно е страхотно изживяване, но нека не се възползваме от него при всеки възможен случай. В случай, че дестинацията, до която трябва да достигнете се намира не разстояние под 1000 километра, изберете друго превозно средство, което не причинява толкова екологични щети, колкото самолета.
Попътувайте!
Ако ви предстои дълъг път, опитайте да го преминете с влак, автобус, ферибот дори. Със сигурност ще бъде по-забавно и приятно, от самотния ви престой в колата, а и времето ще мине по-бързо, отколкото сте очаквали.

Хванете си такси!
Макар това също да са автомобили, ги пречисляваме към градсия транспорт, понеже не са ваша собственост. Пътуването с такси е приятно, интересно и често поучително, особено когато шофьорът ви се окаже по-бъбрив.
Възползвайте се от предоставени ви възможности!
Щом се усъвършенстване в пътуването с обществен транспорт, несъмнено ще усетите и благоприятното му въздействие върху бюджета ви. Често срещана практика при автобусите и влаковете, например, е резервирането на билети за отиване и връщане, съпътствано с добри отстъпки. Това е хубав начин да се насърчи ползването на този вид транспорт.

 

Posted in Без категория