Стефан Марков с въпроси към кмета на район „Кремиковци“ за транспортното обслужване, дупките по улиците и липсата на канализация

След среща с граждани в столичния квартал „Кремиковци“, общинският съветник Стефан Марков се обърна с официално питане към кмета на района Ивайло Панев. Припомняме, че Марков организира ежемесечно срещи с граждани в различни райони на града под мотото „София може повече“. От питането става ясно, че жителите на кв. „Кремиковци“ изразяват недоволство от лошото транспортно обслужване и липсата на навеси по спирките. Марков се интересува, водил ли е районния кмет кореспонденция с „Център за градска мобилност“ за намаляване на интервалите на движение по автобусна линия №117.

Общинският съветник засяга въпроса за недоброто състояние на Автостанция „Изток“, от която тръгват повечето автобуси обслужващи район „Кремиковци“. „Спирковият навес е малък и недостатъчен за големия брой пътници, има само една пейка, липсва тоалетна за пътниците.“, се посочва в питането.

На провелата се среща граждани от кв. „Враждебна“ са изказали своето недоволство от некачествените ремонти на пътната инфраструктура в населеното място. Марков пита кмета на района, налагани ли са глоби на некоректните изпълнители и в какъв размер са наложените санкции.

Стефан Марков търси отговор на въпроса предстои ли изграждане на канализация в населените места от района. В много от тях такава липсва, а където съществува е стара и амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания.

Общинският съветник посочва, че сериозен проблем за кв. „Враждебна“ представлява недоброто състояние на улица „61-ва“ и се интересува предвижда ли се да бъде извършен текущ ремонт на тази пътна отсечка. „В момента пътната настилка е компрометирана, което създава предпоставка за инциденти. Необходимо е в спешен порядък да бъде извършен ремонт на тази улица, по която се движи масов градски транспорт и е една от входно-изходните артерии на квартала“, коментира Марков.

След среща с над 40 граждани Стефан Марков иска отговори от районния кмет на „Възраждане“

Последната среща за 2017 г. от инициативата „София може повече“ събра над 40 граждани

При последната среща за изминалата 2017 г., която се проведе през декември под мотото „Възраждане може повече“ – част от инициативата „София може повече“, столичният общински съветник Стефан Марков бе осведомен за редица въпроси и искания на жителите на столичния квартал, които преимуществено бяха насочени към изясняване на градоустройствените планове в кв. „Възраждане“, както и от изграждането и поддръжката на зелената система в района.

Провокиран от поставените теми на повече от 40-те граждани, присъствали на срещата, Стефан Марков отправи официално питане до кмета на район „Възраждане“ Савина Савова.

„Целта на инициативата „София може повече“ е да се срещна лично с гражданите и да се запозная отблизо с техните проблеми. По този начин съдействам на гражданите за разрешаването проблемите, станали ясно по време на срещите“, обясни Стефан Марков. По думите му по време на срещите, които се провеждат чрез инициативата, той се сблъсква с почти идентични проблеми – нерегламентирано строителство, все по-малко зелени площи, неудобен или недостъпен градски транспорт, както и недостатъчно добра градска среда.

Конкретно на последната среща от 2017 г., жителите на район „Възраждане“ изразиха сериозните си опасения си за увеличения брой бездомни кучета на територията на района. Поради тази причина Стефан Марков поиска да разбере какви са мерките, предприети за ограничаване и намаляване на популацията им от ОП „Екоравновесие“. Той настоява в отговора за конкретен срок, в който гражданите могат да видят ефективен резултат от тяхната реализация.

Общинският съвет бе сигнализиран и за няколко имота в квартала, които затрудняват достъпа на хората до жилищата им. Затова Марков отправи въпрос относно техния статут и законност.

По време на срещата гражданите считат, че в района на Националния дворец на децата минималната озеленена площ трябва да е 30-40 % от имота. Предвид това, жителите на района биха искали да разберат дали на територията около двореца се предвижда изграждането на детски площадки. Освен това те се съмняват за законността на постройките, които се намират зад двореца на децата, както и какво пречи те да бъдат съборени. По идентичен начин стои и въпросът за къщите в карето на улиците „Три уши“, „Татарли“ и храм „Петър и Павел“, за които трябва да се помисли освен за събаряне, така и за настаняване на преобладаващо ромските семейства.

Жителите попитаха също така дали е проучвана възможността паркингът на 3-та Градска болница („Национална кардиологична болница“) да стане обществен във връзка с затрудненото паркиране в района.

Стефан Марков благодари на гражданите на „Възраждане“ за проявената активност и обеща, че след като получи отговорите от районния кмет Савина Савова, ще осведоми жителите за предприетите мерки.