След среща с над 40 граждани Стефан Марков иска отговори от районния кмет на „Възраждане“

Последната среща за 2017 г. от инициативата „София може повече“ събра над 40 граждани

При последната среща за изминалата 2017 г., която се проведе през декември под мотото „Възраждане може повече“ – част от инициативата „София може повече“, столичният общински съветник Стефан Марков бе осведомен за редица въпроси и искания на жителите на столичния квартал, които преимуществено бяха насочени към изясняване на градоустройствените планове в кв. „Възраждане“, както и от изграждането и поддръжката на зелената система в района.

Провокиран от поставените теми на повече от 40-те граждани, присъствали на срещата, Стефан Марков отправи официално питане до кмета на район „Възраждане“ Савина Савова.

„Целта на инициативата „София може повече“ е да се срещна лично с гражданите и да се запозная отблизо с техните проблеми. По този начин съдействам на гражданите за разрешаването проблемите, станали ясно по време на срещите“, обясни Стефан Марков. По думите му по време на срещите, които се провеждат чрез инициативата, той се сблъсква с почти идентични проблеми – нерегламентирано строителство, все по-малко зелени площи, неудобен или недостъпен градски транспорт, както и недостатъчно добра градска среда.

Конкретно на последната среща от 2017 г., жителите на район „Възраждане“ изразиха сериозните си опасения си за увеличения брой бездомни кучета на територията на района. Поради тази причина Стефан Марков поиска да разбере какви са мерките, предприети за ограничаване и намаляване на популацията им от ОП „Екоравновесие“. Той настоява в отговора за конкретен срок, в който гражданите могат да видят ефективен резултат от тяхната реализация.

Общинският съвет бе сигнализиран и за няколко имота в квартала, които затрудняват достъпа на хората до жилищата им. Затова Марков отправи въпрос относно техния статут и законност.

По време на срещата гражданите считат, че в района на Националния дворец на децата минималната озеленена площ трябва да е 30-40 % от имота. Предвид това, жителите на района биха искали да разберат дали на територията около двореца се предвижда изграждането на детски площадки. Освен това те се съмняват за законността на постройките, които се намират зад двореца на децата, както и какво пречи те да бъдат съборени. По идентичен начин стои и въпросът за къщите в карето на улиците „Три уши“, „Татарли“ и храм „Петър и Павел“, за които трябва да се помисли освен за събаряне, така и за настаняване на преобладаващо ромските семейства.

Жителите попитаха също така дали е проучвана възможността паркингът на 3-та Градска болница („Национална кардиологична болница“) да стане обществен във връзка с затрудненото паркиране в района.

Стефан Марков благодари на гражданите на „Възраждане“ за проявената активност и обеща, че след като получи отговорите от районния кмет Савина Савова, ще осведоми жителите за предприетите мерки.