Да горим отпадъците за енергия или да ги рециклираме?

Ще ви предоставим една история от прибалтийската държава Литва, история която не е толкова далеч от положението в България

 

Литва планира да построи още инсталации за изгаряне на отпадъци, което според правителството ще намали сметките за енергия.

Но депутати и неправителствените организации се опасяват, че с появата на нови инсталации ще се намали количеството рециклирани отпадъци.

Според данни на Евростат за 2015 г. смесените битови отпадъци в страната, които се изпращат към депата за рециклиране са били с 6% по-малко.

От друга страна общото количество на рециклираните и компостирани такива се е увеличило с повече от 10%, а изгарянето на боклука за енергия с цели 32%.

Плановете на правителството са да се направи още една инсталация за изгаряне в столицата Вилнюс, която ще е само за битови отпадъци. Друга ще се построи в град Каунас, като в нея ще се унищожават отпадъчни биогорива, води и промишлени отпадъци. Така ще се осигури по-евтина енергия и топлоподаване, като същевременно ще се намалят разходите за управление на отпадъците.

Притесненията на латвийските депутати са, че правителството им не взема предвид статистиката за количеството на отпадъците. Затова депутатите смятат, че всичките три завода за горенето няма да могат да работят с пълния си капацитет.

„Опасенията ни са, че ако правителството инвестира в тези допълнителни депа за изгаряне, то това ще намали стимула за рециклиране на отпадъчните продукти“, казва за Вирджилиус Подерис – енергиен експерт в литовския парламент.

Всяка година количеството на смесените битови отпадъци в страната е около 1.3 милиарда тона. Рамковата директива на ЕС за отпадъците, която понастоящем се договаря в тристранни разговори между трите основни институции, цели до 2030 г. рециклирането на битовите отпадъци да достигне 65% от общото им количество.

Това означава, че след сортирането им от тези 1,3 милиарда тона ще останат 455 000 тона, но според правителствения план капацитетът за изгаряне на смесени битови отпадъци ще бъде около 540 000 тона.

Т.е. с 85 000 тона смесени битови отпадъци по-малко от капацитета на съоръженията за изгаряне. В допълнение и населението на държавата намалява, което води до по-ниски нива отпадъци за в бъдеще.

Lietuvos energija, държавен енергиен доставчик, който инвестира в новите централи заедно с финландската компания Fortum, заяви, че този недостиг може да се компенсира чрез изгаряне на търговски отпадъци.

Според преценката на представител от Fortum всяка година в Литва се произвеждат между 15 000 и 200 000 тона търговски отпадъци подходящи за изгаряне.

Местните депутати и екологични неправителствени организации не приемат това твърдение и смятат, че няма достатъчно такива отпадъци.

Така например фабриките за преработка на дървесина сами горят отпадъчния си материал, а остатъчният такъв се използва в затворен производствен цикъл. Отделно утайките от отпадъчни води се използват от земеделските производители за торове.

Домантас Трачевичюс от литовската неправителствена организация Circular Economy смята, че: „Изграждането на три съоръжения за изгаряне на отпадъци в Литва би застрашило целите на страната за увеличаване на рециклирането“.

Той даде за пример Естония и Швеция – две страни, които са увеличили отпадъците, които се изгарят за производство на енергия, а това е намалило процента на компостиране и рециклирането им.

В случай на недостиг на отпадъци за горене, от компанията Fortum твърдят, че винаги може да се горят биогорива или дървесни пелети, нещо, което вече е било направено в завода, който в момента работи в Клапейда, Литва.

Но този сценарий е малко вероятен според тях, защото ето какво добавят от компанията: „Ако имаше добра и ефективна система за управление на отпадъците, ако можеше да се сортират 400 или 500 тона битови отпадъци за изгаряне – това би било чудо“.

Друга опция е да се внасят отпадъци от чужбина, както правят много държави от ЕС – но литовското законодателство забранява това.

През 2015 г. във фабриката си в Клапейда Furtum изгори 3000 тона несортирани отпадъци от Ирландия. Това предизвика разследване в резултат на което дружеството прекрати договора с вносителя, като и до момента продължават да се водят съдебни дела.

„Законът в Литва е малко странен. Той позволява вноса, но не позволява да се изхвърлят тези отпадъци в сметищата, нито да се изгарят или да се рециклират „, заяви по този повод говорител на компанията.

Вносът на отпадъци противоречи и на „принципа на близост“ от рамката на ЕС за управление на отпадъците, според което те следва да се третират възможно най-близо до мястото, където се произвеждат.

Още през 2013 г. от Fortum са посъветвали литовското министерство на околната среда, че вноса на отпадъци „би бил осъществим“ съгласно действащите закони и че е необходимо те да се третират икономически ефективно.

„Винаги казваме, че нямаме проблеми със свободното движение на RDF (гориво, произведено от битови отпадъци) между държавите. Понякога е много по-ефективно да го изгорите“ , добавят от компанията.

Директивата за възобновяемата енергия в момента се предоговаря. Депутатите в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните включиха изменение, чрез което смесените битови отпадъци ще бъдат изключени от субсидиране за възобновяема енергия и въведе предпазни мерки, които да гарантират, че нищо което може да бъде повторно използвано или рециклирано, няма да бъде изгорено за производство на енергия.

Унгарска компания представи иновативна технология за соларни панели, които се вграждат в пешеходни зони

Тротоарите на бъдещето могат да бъдат покрити със соларни панели и чистата енергия, която генерират, може да задвижва електрически автомобили. Преди време унгарската компания Platio вгради соларен панел в пешеходна зона, при станция за зареждане на електромобили, в Будапеща. Панелът е с площ от 50 квадратни фута (около 4,65 кв. м) и е изработен от рециклирана пластмаса.

Platio инсталира и соларна система от 720 вата (Wp) в едно от съоръженията на логистичната компания за недвижими имоти Prologis. Съоснователят на Platio Миклош Илиеш заяви, че времето за поставяне на системата е отнело само един ден. Когато чистата енергия, идваща от панела в паважа не се използва за зареждане на автомобили, се ползва за захранване на офис сграда наблизо.

Илиш добавя: „Тъй като е-мобилността се разпространява с много бързи темпове, необходимостта от повече енергия също нараства. Местните, независими възобновяеми енергийни източници могат да допълват или дори да децентрализират мрежата за комунални услуги.“

Соларните плочки на Platio интегрират соларни клетки в земята, като хората могат да преминават върху панелите така, както се разхождат и по обикновен тротоар. Това прави иновацията на Platio ненатрапчива в градската среда.

От компанията твърдят, че техният продукт не се нуждае от специална основа, като технологията може да бъде подобрявана и да става все по-функционална. След поставянето на соларните панели, от Platio предлагат техническа поддръжка на съоръженията.

В прессъобщение от фирмата казаха следното : „Разработчиците на Platio искат да демонстрират, че соларните панели вградени в тротоарни и други площи могат да се превърнат в огромни соларни пешеходни зони, като може да се постигне производството на електроенергия в големи мащаби, без да се променя градския пейзаж“.

Соларните системи на Platio са приложени и в тротоарни зони в Казахстан, както и в понтони в Швеция. Освен това те имат поставени и „умни пейки“ в Будапеща, където например гражданите могат да зареждат мобилните си телефони посредством USB портове, вградени във въпросните пейки.

10-те най-умни и подготвени за бъдещето градове

В наши дни, за да определиш един град като „умен“ не е достатъчно да разполага само с високоскоростен интернет.

Длъжностните лица по света разглеждат всички видове данни – за автомобилния трафик, нивото на замърсяване и употребата на енергия, за да направят градовете си по-безопасни, по-здравословни и по-ефективни. Определението за умен град вече е широко понятие, включващо екологичната устойчивост, комфортно и надеждно транзитно преминаване, лесен достъп до образование и местна икономика, в която бизнесът е насочен към търсенето на нови технологии.

Въпреки че звучи примамливо да направим градовете си по-умни, някои моралисти изразяват опасенията си, че с бързото развитие на технологиите, на гражданите ще им бъде все по-трудно да запазват неприкосновеността на личния си живот.

Компанията EasyPark Group, специализирана към проследяването и предоставянето на услуги за интелигентно паркиране, представи класацията си за най-умните през 2017 г. и най-добре подготвени за бъдещето градове.

Интелигентното паркиране е методология, която съчетава технологиите и иновациите в областта на човешките ресурси, с цел да се използва колкото се може по-малко гориво за колите, време и пространство, като целта е постигане на по-бързо, по-лесно и по-компактно паркиране на автомобилите.

„Открихме, че един такъв град трябва да бъде добре дигитализиран – преди всичко да разполага с 4G мрежа и изобилие от свободни горещи точки за достъп до Wi-Fi мрежи, като използването на смартфони да бъде наситено. Транспортът и мобилността в града трябва да се осъществява чрез ползването на интелигентно паркиране и чрез мобилни приложения за споделяне на автомобили. Умният град трябва да има устойчива стратегия за развитие, фокусирана към използването на екологична енергия и загриженост за околната среда. И като допълнение, трябва да разполага с лесен достъп до онлайн услуги, предоставяни от властите, както и това, самите граждани да бъдат отговорни към собствения си град“, пише в доклада на EasyPark Group.

В класацията си компанията е направила анализ на 500 града от цял свят, като е взела под внимание 18 различни показателя, включително обществения транспорт, използването на екологична енергия, нивото на образованието, броя на свободните Wi-Fi мрежи, онлайн достъп до услуги, наличието на отпадъци, опазването на околната среда и др. За изготвянето на класацията екипът на EasyPark Group се е допитал и до мненията на над 20 000 журналисти, занимаващи се с технологии и градско планиране.

Ето и класацията:

10. Мелбърн, Австралия получава перфектна оценка за своята 4G мрежа. В Австралия скоростта на мобилния интернет е 47,49 мегабита в секунда, доказано въз основа на милиони тестове, проведени през октомври 2017 г.

9. Женева, Швейцария отдаваща приоритет на подобряването на енергийната инфраструктура в сградите и обществения транспорт. До 2020 г. Женева планира да намали емисиите на въглероден диоксид в града с 21 % под нивата от 2005 г.

8. Амстердам, Холандия с успешните стартъп инкубаторски програми като StartupDelta и StartupAmsterdam. Това са инициативи за подобряването на цялостната екосистема в града, насочени към бизнеса, образованието, технологиите и др.

7. Сан Франциско, Калифорния с множеството си стартъп програми.

6. Токио, Япония – железопътната система в града обхваща над 100 линии, която на годишна база се ползва от около 14 милиарда пътници.

5. Бостън, Масачузетс попада в класацията поради ареала на метрото обхващаш Бостън и престижните си учебни заведения, като Харвард и MIT, които водят Световната класация на университетите за 2018 г.

4. Цюрих, Швейцария с градоустройствения си план за голям процент зелени площи.

3. В Стокхолм, Швеция голяма част от превозните средства на обществения транспорт се задвижват от екологично чиста енергия. А възобновяемите енергийни източници в Швеция съставляват 52 % от производството на енергия в страната.

2. Сингапур разполага с една от най-ефикасните обществени транспортни мрежи в света, според проучване на Сименс.

1. Копенхаген, Дания може да се похвали със здравословна екосреда, голям брой Wi-fi мрежи и сравнително нисък автомобилен трафик. Градът също така инвестира в екоенергия, като намеренията им са до 2025 година Копенхаген да е на 100 % чист от въглеродни емисии.

5 интересни и иновативни проекта, създадени за борба със замърсяването на въздуха

Предлагаме ви няколко иновативни проекта от цял свят, насочени към ограничаване на замърсяването на въздуха, което е огромен проблем, особено в големите градове:

1. Кулата, която поглъща смог

Холандският дизайнер Даан Розегаарде има интересен план за справяне със замърсяването на въздуха. Седемметрова кула, която ще изсмуква смога от въздуха на нано ниво, използвайки електричество. Идеята на модерниста идва след едно негово посещение в Пекин. „В събота небето бе чисто, но в сряда градът бе покрит със смог. И аз си помислих:“Технологията ни убива“, си спомня Розегаарде. Тогава започва да се замисля над идеята как да използва принципа на статичното електричество, за да се извлича прахът от въздуха по подобие на една „огромна прахосмукачка“. Съоръжението ще изпомпва парниковите газове като всеки 1 000 куб. метра замърсен въздух ще се събира в „смог-куб“, където под високо налягане, изсмуканият въглерод ще се превръща в изкуствени диаманти.

Идеята на Розегаарде е средствата, събрани от продажбата на тези диаманти да се използват за други такива кули. Първата такава кула вече е изграден в Ротердам, а малко по-късно дизайнерът я представи в Пекин.

С усъвършенстването на идеята, холандският дизайнер твърди, че кулата вече може да пречиства около 30 хиляди куб. метра въздух на час като количеството електроенергия, която ще използва в процеса на работа е нищожно. Според Даан Розегаарде, въздухът в периметъра, в който неговото изобретение действа, би бил до поне 55 % по-чист.

2. Гигантските пръскачки:

Ю Шаокай, бивш служител на Агенцията за защита на околната среда в САЩ и професор в университети в САЩ и Китай предлага идеята за инсталиране на гигантски пръскачки, чиято цел е да почистват въздуха.

Съоръженията ще работят на принципа на процеса „мокро отлагане“, чрез който дъждовните капки или снежинките отмиват праховите частици от въздуха, сваляйки ги на земята.

Всички сме усещали как след нормален дъжд въздухът е по-приятен и чист и по-наситен с кислород. Идеята на Шаокай е гигантските пръскачки да се прикрепят към външните части на небостъргачите, за да се измиват токсините и вредните частици от въздуха. Проф. Шаокай твърди, че по този начин нивата на замърсяването с особено опасните прахови частици MP2.5 (частици с размери над 2.5 микромилиметра) може да се сведе до безопасното ниво от 35 микрограма на куб. метър.

3. Фотосинтезиращият велосипед

Идеята е разработена от фирмата Lightfog Creative & Design Company, базирана в Банкок.

„Стремим се да проектираме изобретения, които могат да намалят замърсяването на въздуха в градовете. Така че решихме да създадем велосипед, защото смятаме, че велосипедите са екологични превозни средства“, обяснява арт директорът на компанията Силават Виракул. Алуминиевата рамка на този велосипед е проектирана по такъв начин, че генерира кислород чрез „фотосинтезираща система“.

Освободеният кислород предизвиква реакция използвайки вода и електрическа енергия чрез литиево-йонна батерия (електролиза). Филтърът, поставен между кормилото, извлича вредните частици и подава чист въздух към велосипедиста. И така, докато колоездачът върти педалите из града, ще спомага за пречистването на въздуха.

4. Пречистващото въздушно мехурче

Проектът е разработен от китайската архитектурна компания Orproject. Представлява полупрозрачен купол, който би могъл да покрива паркове, площади и други площи. Съставен от множество малки мехурчета, изработени от етилен тетрафлуоретилен – лек, здрав и прозрачен материал. „Геометрията на леката структурна система е генерирана, използвайки алгоритама, който симулира нишките в листата на растенията или в крилата на пеперудите“.

Според информацията то ще има свойството да контролира температурата на въздуха – при необходимост да изстудява или затопля въздуха. Захранва се от електричество, което ще бъде генерирано от слънчеви клетки, интегрирани в повърхността на съоръжението.

5. Въздухопречистващата болница в Мексико

Интересен проект в борбата със замърсяването и смога е реализиран в Мексико Сити – град, известен с не особено чистия си въздух. Кретивната идея е реализирана в болничната сграда  Torre de Especialidades, и предлага уникално решение. Фасадата е изградена от специални плочки, покрити с титанов диоксид, който действа като катализатор за химични реакции когато се активира от слънчева светлина. Когато ултравиолетовите лъчи, съдържащи се в слънчевата светлина взаимодействат с плочковото покритие, възниква реакция, превръщаща моно-азотните оксиди (субстанции, които основно се съдържат в смога) в по-малко вредни или безвредни вещества като калциев нитрат и вода.

И в добавка ви предлагаме едно забавно и полезно решение за измерване нивата на замърсяване на въздуха, което се практикува в Лондон. Pigeon Air Patrol е състав от 10 състезателни, тренирани гълъби, към чиито гърбове са прикрепени специални датчици за измерване на нивата на замърсяване с озон, азотен диоксид и прахови частици над Лондон. И докато птиците летят над града, датчиците подават информация за качеството на въздуха, която ежедневно се публикува в Twiter.

Да дишаме по-малко … или да забраним автомобилите: градовете имат коренно различни отговори на замърсяването

Проблемът със замърсяването на градовете е проблем от световен мащаб. В последните години редица градове и държави прилагат различни мерки в борбата с мръсния въздух. 

Може би най-големи усилия в тази насока полагат европейските градове, където нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ), като цяло е в пъти по-ниско от най-мръсните градове в света.
По данни на престижното издание „Гардиън“, в което са комбинирани различни показатели – например нива на ФЧП с размери над 2.5 (PM2.5) микромилиметра за частица, най-мръсен въздух дишат жителите на иранският град Забол – индекс 216.
В Европа замърсяването е далеч по-малко, но в много градове то е над-допустимите норми, което вреди на здравето. Съседна Македония е водач в тази негативна ранклиста, като за най-мръсен град в Европа е посочен Тетово – индекс 91, докато Скопие се движи около 70. Най-замърсеният град у нас, според данните е Димитровград – индекс 42, а като цяло за България – индекс 30.2.

Прави впечатление, че жителите на държавите и градовете от бившият Соц Блок в Европа дишат по-мръсен въздух от жителите на по-развитите западни държави. Например унгарците са в средата на таблицата с индекс 22.7, докато отличници са шведите с индекс 5.9 на замърсяване с ФПЧ.
Какво се прави за разрешаване, или минимизиране на проблема? В последните 3-4 години различните градове действат по различни начини с оглед на ситуацията. Например Париж претърпя период на замърсяване, най-високо за града в последното десетилетие. В този случай властите взеха решение за ограничаване броя на разрешените автомобили по пътищата и въведоха безплатен обществен транспорт. Същевременно кмета на френската столица – Ан Идалго се присъедини към колегите си от Мадрид, Атина и Мексико сити, и общият им план до 2025 г. да се забрани движението на дизелови автомобили.
В същото време във Великобритания (държавата с най-мръсен въздух сред западно-европейските такива) продължават да се предлагат данъчни облекчения, които ефективно насърчават използването на дизелово гориво, тъй като се предполага, че то произвежда по-малко въглероден диоксид, отколкото бензина. В тази връзка движението „Медици срещу дизела“, настояха за по-строги мерки от страна на правителството, като иронично им заявиха, че „ако целта е да правите нещо, което ефективно ще доставя токсични вещества в белите дробове на хората , не бихте могли да измислите нищо по-добро“.

Градовете по света се сблъскват с проблеми, подобни на тези в Лондон. Някои от тях предприемат по-агресивни мерки, други – не толкова, но като цяло общият им опит показва, че съгласуваните стъпки за подобряване на качеството на въздуха действат, и спасяват животи.
В различни градове, например Лондон, се следи в реално време за нивата на ФЧП (по автобусни спирки, метростанции и крайпътни пунктове), като съответните служби се грижат хората редовно и акуратно да получават информация за състоянието на въздуха, като същевременно на гражданите се дават и полезни съвети.
София се опитва да върви по тези стъпки, както знаем – дават се средства за закупуване на екологични превозни средства за градският транспорт, въведе се Система за ранно прогнозиране на замърсяването (която към момента не се представя на ниво) и пр.

Берлин е забележителен пример за ефикасна борба със замърсяването. Там се въведоха строги мерки срещу тежкотоварните камиони, градският транспорт бе изцяло реновиран (поставиха се качествени катализатори, заложи се на повече еко транспорт и др.), и в резултат на това, само за 2-3 години използването на градския транспорт се увеличи чувствително, а замърсяването с ФЧП намаля с около 70%.
Полският град Краков е на другата плоскост – един от силно замърсените градове в Европа. Поради тази причина там се взе решение за възбрана на използването на твърди горива за битови нужди, което трябва да влезе в сила през 2019 г.
Анализ изготвен в Ню Йорк е установил, че само 1% от сградите отопляващи се на твърдо гориво, замърсяват въздуха повече, отколкото целият автомобилен парк на града.
Лос Анджелис, градът, в който манията по ретро-автомобилите е огромна, също се стреми да подобри състоянието на въздуха. Въпреки, че столицата на хазарта все още е един от най-замърсените градове в САЩ, през последните години е постигнал голям напредък, като далеч назад са останали времената от 60-те и 70-те години, когато според думите на Джо Льо – президент на Коалиция за чист въздух в Калифорния: „не можехте да излезете навън, не можехте да дишате“.
Дори Китай, чийто убийствен въздух, който според Световната здравна организация е причинил смъртта на повече от милион души през 2012 г., започна борба с проблема. Пекин въведе ограничение на регистрационните номера, за да намали броя на автомобилите и започна да регулира маршрутите на най-старите и най-замърсяващи превозни средства, в ситуации на високи нива на ФЧП. Но по-голямата стъпка е, че правителството отпусна милиарди долари за вятърна и слънчева енергия и планира да стане най-големият инвеститор в света на възобновяемата енергия. Длъжностните лица дори са започнали да отменят плановете си за нови електроцентрали, работещи с въглища – полезен ход рефлектиращ върху здравето на жителите на китайските градове, както и за планетата, като цяло.

В Индия положението е дори по-критично, отколкото в Китай (20 индийски града са в ТОП 20 за най-замърсените градове в света) и месните власти не правят много по въпроса. Имаше много правителствени обещания, взаимни обвинения между правителството и Конгреса на Индия, но без реални, позитивни за хората и за чистотата на въздуха последици. В края на 2016 г. в 20-милионната столица Делхи бе регистрирано най-голямото замърсяване за последните 17 години, което по спешност принуди властите да затворят, временно, захранвана с въглища елетроцентрала, бяха спряни всички строително-ремонтни дейности и бяха изключени множество дизелови генератори на територията на града. Все пак трябва да се отбележи, че властите започнаха да признават и да работят по проблема – в края на миналата година правителството сключи сделка с автомобилният гигант ТАТА Моторс, за постепенно въвеждане на нискобюджетни мини-електромобили. Както и знаковото затваряне на 1800 училища в продължение на три дни, след като нивата на замърсяване с фини прахови частици скочиха до 28 пъти над препоръчителният максимум.
Иран, където както споменахме се намира най-мръсният град в света, последва индийският пример и също, масово, затвори учебни заведения след като официални лица обявиха, че облак от тежък смог е причинил смъртта на 412 души в рамките на 23 дни.

„И така, какво е да живееш в град, където въздухът не те разболява? На този въпрос, германецът Аксел Фридрих, бивш ръководител на транспорта към Федералната агенция по околна среда, и съветник на правителствени и застъпнически организации, отговаря през смях: „това в хубаво“, и добавя, че кварталът му в югозападния квартал на Берлин е един от най-чистите. – „Качеството на въздуха е все едно съм сред природата.“

Париж възнамерява да построи три моста-градини над водите на река Сена

Париж планира да построи три градски, речни моста, забранени за автомобили и изпъстрени с плодни дървета и зеленина. Това е част от огромен международен проект за реиновация на градовете под шапката на глобалната мрежа C40 в която участават 91 града с общо над 650 милиона души население.

Преди Париж, Лондон в продължение на пет години обмисляше да изгради „зелен мост“ над река Темза, но в крайна сметка инициативата бе прекратена. Сега е ред на града на Айфеловата Кула, и парижани са стъпка напред.

В момента във френската столица тече архитектурния конкурс „Преобразен Париж“, който вече е на втори тур. Кметството приканва кандидатите да подават своите проекти, като е планирано мостовете да бъдат на три места в източната част над река Сена. Мостовете, ще бъдат достъпни само за пешеходци и велосипедисти. Досега няма ясна визия как трябва да изглеждат тези мостове, но поради това, че те трябва да се финансират с частни средства се налага необходимостта върху тях да има и комерсионални обекти.

Организаторите насочват кандитатите да почерпят вдъхновение от Понте Векио – легендарен мост във Флоренция, който е покрит с магазинчета, кафенета, и дори художествена галерия.

Парижани смятат да се поучат от грешките на Лондон, където проекта за „Гардън Бридж“ първоначално вдъхнови гражданите, но се провали поради това, че не би изпълнянал никаква смислена инфраструктурна функция, както и заради непрозрачноста на начинанието. И за да успеят, трябва да разрешат следните проблеми:

1.Тъй като това, ще са преди всичко атракции, а не жизнено важни части от инфраструктурата, тези който, ще финансират начинанието, било то частни лица, фирми, или организации, трябва да бъдат убедени, че проекта няма да се превърне в нещо различно за в бъдеще, в противен случай може да се окаже, че да дали големи суми за нещо, което не използват, или от което не се нуждаят.


2.Ако тези мостове се заплащат чрез отдаване под наем на търговски обекти, обществеността трябва да знае колко, и къде точно ще бъдат разположени те. Ще трябва да има и открит обществен дебат за броят им.


3.Проблемът с прозрачността – първият кръг на конкурса беше силно разкритикуван заради това, че зад повечето от победителите стои малка група от частни организации, финансиращи подобни проекти почти из цяла Франция.


4.И не на последно място самият градски съвет трябва да постигне консенсус върху идеята, защото през септември заместник-кметът на града Жан-Луи Мисика настоя, че проект подобен на „Гардън Бридж“ в Лондон е неосъществим в Париж, и че „ние не приемаме да предадем управлението на общественото пространство в ръцете на частния сектор „.

 

Няколко добри причини, заради които да използвате градски транспорт

Макар пътуването с градския транспорт да не е толкова приятно, колкото това с кола, особено ако става дума за личния ви автомобил, то също има своите плюсове, които до определена степен могат да допринесат за доброто ви настроение, придвижвайки се от една точка до друга. Трябва да признаем, возенето си има своя чар, криещ се в по-лесното преодоляване на задръстванията, в запознаването с различни хора, в гледането през прозореца, в четенето на книга дори. Ще се изненадате колко неща може да научи и види човек, абстрахирайки се от яростната борба на пътя.

В тази статия ще разгледаме предимствата на общественип транспорт, за които голяма част от нас може би не си дават сметка. Е, дали пътуването с автобус, влак, самолет или друго превозно средство може да бъде удоволствие? Нека разберем.

Опитайте!
Хората, които притежават собствен автомобил почти не ползват градски транспорт. Съветът ни е да започнете и ако не ви е лесно, опитайте поне веднъж седмично. Ще се изненадате от хората, които ще срещнете, от различните ситуации, от новите приятелства, които съвсем не е изключено да завържете.
Приземете се!
Пътуването със самолет безспорно е страхотно изживяване, но нека не се възползваме от него при всеки възможен случай. В случай, че дестинацията, до която трябва да достигнете се намира не разстояние под 1000 километра, изберете друго превозно средство, което не причинява толкова екологични щети, колкото самолета.
Попътувайте!
Ако ви предстои дълъг път, опитайте да го преминете с влак, автобус, ферибот дори. Със сигурност ще бъде по-забавно и приятно, от самотния ви престой в колата, а и времето ще мине по-бързо, отколкото сте очаквали.

Хванете си такси!
Макар това също да са автомобили, ги пречисляваме към градсия транспорт, понеже не са ваша собственост. Пътуването с такси е приятно, интересно и често поучително, особено когато шофьорът ви се окаже по-бъбрив.
Възползвайте се от предоставени ви възможности!
Щом се усъвършенстване в пътуването с обществен транспорт, несъмнено ще усетите и благоприятното му въздействие върху бюджета ви. Често срещана практика при автобусите и влаковете, например, е резервирането на билети за отиване и връщане, съпътствано с добри отстъпки. Това е хубав начин да се насърчи ползването на този вид транспорт.

 

Как карането на колело може да промени света

Промяната е нещо много хубаво, особено когато действа в световен мащаб. Може ли, обаче, едно простичко удоволствие да има подобно глобално въздействие? Разбира се, че да. За да промени света, карането на колело трябва да спре да се възприема като спорт, хоби или начин на живот.

Хората трябва да започнат да гледат с „икономически” поглед на велосипеда, а именно – като евтино, удобно и бързо средство за придвижване, което междудругото ни помага да поддържаме форма. От значение са и промените в нагласата на населението, както и тези, свързани с инфраструктурата на съответното населено място. Естествено, необходима е и усилената работа на транспортните системи за велосипеди – инвестиции, планиране, пространство, ограничено от това на останалите превозни средства, както и добрата воля на политиците.

Има хора, които гледат скептично на идеята за глобалния ефект, който велосипедът може да има върху света. Може би те са или прекалено мързеливи, или тясноскроени, тъй като едно лесно и кратко обобщение на ползите от карането на колело, показва точно обратното.

Велосипедът и човешкото здраве

Доста хора отказват да се качат на колело, защото според тях това е много опасно. Със сигурност, всяко нещо, част от нашето съществуване крие малък или по-голям риск. Ако се консултираме със специалисти и статистики, обаче, ще видим, че стоенето пред телевизора по цял ден е не по-малко, та дори и по-вредно за нашето здраве. Така че, мили мои, дерзайте и опознавайте уличките на своя град по възможно най-приятния начин, защото без съмнение ще откриете много интересни неща, които иначе бихте подминали съвсем несъзнателно.

Велосипедът и намаляването на смъртните случаи по пътищата

За съжаление, в Англия и Северна Америка колоезденето е по-опасно, отколкото трябва да бъде, поради недобрата инфраструктура за велосипедисти и множеството моторни превозни средства, които не подхождат с особен толеранс към тях. Надяваме се управляващите да се вземат в ръце и да поработят над този проблем, разглеждайки го като необходимост от подобрение на обществената безопасност.
Велосипедите имат силата да направят света и хората в него по-добри. Те са перфектният начин да стигнете бързо до желаната дестинация, наслаждавайки се на всеки детайл от заобикалящата ви среда – усмивките на играещите наоколо малчугани, изграждането на нови сгради и съживяването на стари такива, поздрава на съседа отсреща или красивия залез, бележещ поредния отминал ден.

Автор: Христина Сулемезова

Градовете с най-добрия обществен транспорт в света

Няма какво да се лъжем, обществения транспорт не е най-приятното преживяване, на което сме длъжни да се подлагаме ежедневно, или поне онези от нас, които нямат собствен автомобил. Проблемите, които възникват още щом вратите на автобуса или трамвая се отворят пред нас са от всякакво естество – от натоварен трафик, през нечистотия, до неприятности, свързани със съответния сезон.

Разбира се, винаги има едно „но” и нашето го слагаме тук. Като лъч надежда за хората, които ползват обществен транспорт, идват няколко града, в които той е на най-високо ниво и основната му цел е удобството на гражданина.

И така, вдигаме завесата и разкриваме пред вас местата, където хората зарязват колите си, за да ползват градския транспорт, защото това им доставя истинско удоволствие.

Ню Йорк – хората там се придвижват най-бързо с метрото. Това може би е най-удобният транспорт и тук, в България. Истинско облекчение за онези, със забързано ежедневие и ограничено време.

Берлин – според думите на негови жители – досадно перфектен! Без значение дали се качите на автобус, тролей, такси, метро или каквото и да било, винаги ще се озовете сред чистота, тишина, спокойствие, ред и най-вече – на време за работа или среща.

Цюрих – ще се влюбите във влаковете му! Железопътния транспорт там е силно развит и се характеризира с три думи – точен, чист, красив.
Франкфурт – няма как бизнес столицата на Германия да си позволи да няма отличен обществен транспорт… и не го прави. Освен перфектните условия на самите превозни средства, градът предлага такива и по отношение на тяхното заплащане. Хората имат възможност да си купят билет за желаната дестинация и докато стигнат до нея, без значение колко и какви превозни средства сменят, да не заплащат допълнително средства.

Сред градовете с отлични транспортни условия попадат и Париж, Токио, Лондон, Мюнхен и Сеул. Там, докато пътуват хората се наслаждават на красиви пейзажни и архитектурни гледки, стигат навреме, понеже транспортът е винаги точен и има спирки почти навсякъде, возят се сред чистота ( на някои местата дори дъвките са забранени), плащат (сравнително малко), но знаят за какво. Повечето превозни средства разполагат с интернет, което прави атмосферата при пътуване още по-приятна, такава, която те кара да загубиш представа за времето… поне докато не съобщят името на твоята спирка.

Десет от най-интересните градоустройствени проекти в Света

Интересно е как местата за живеене се обединяват в едно цяло – големият град. В книгата си „Бунтовнически градове“ Дейвид Харви пише: „Изграждайки града, човек изгражда себе си“ и „въпросът, какъв град искаме, не може да бъде разделен от въпроса, какви хора искаме да бъдем“.

Затова и в статията, ще хвърлим поглед, върху някои от най-добрите проекти, целящи подобряване на градската среда.

В градоустройствените проекти трябва да се отбележи, че има няколко задължителни обстоятелства, върху които трябва да се наблегне. В това отношение, нещата не се случват от нищото, и всяка една от тези идеи, които, ще разгледаме, е стъпила върху някаква основа.

Най-добрите градоустройствени проекти в Света

  1. Визия, изградена върху миналото – Офенбахер Хафен

Бившите индустриални обекти в един град, често се считат за черни дупки, които човек не би желал да посети. Промишленото пристанище във Франкфурт, Германия, което преди години беше известно, като едно мръсно петно върху лицето на града, сега се е превърнало в екологична крайбрежна ивица и е страхотен пример за визия и изпълнение, целящи да превърнат в по-красиво и приятно мястото, в което живеем. Проекта въплащава историята на Франфкурт и добавя характерност на ареала, като се преоткрива загубената връзка между пристанището и града.

2. Силна връзка с природата – градската ферма в Ландгарб Сити

Различни градски проекти включват ландшафта, като част от техните проекти, но този случай в Шенжен, Хонг Конг е малко-по различен и използва това на съвсем друго ниво. Обществената градска ферма в сърцето на мегополиса ни призовава да погледнем по друг начин на това, как могат да изглеждат нашите градове. Фермата е изградена на пропорциоанлен принцип спрямо населението на града, като ни показва и, какво количество земя е необходима за производстото на продуктите за прехрана. Освен това спомага за развитието на селското стопанство.

3. Пристанището в Тел Авив

Когато красивото е в синхрон с практичното
Финансовата страна на даден проект винаги е достатъчно важна. Визията трябва да се срещне и разбере, образно казано, с икономиката, да се намери баланса и разбирателство по между им, за да се осъществи начинанието. Пристанището Тел Авив в Израел отговаря не само на изискванията и необходимостите на посетителите, но е издържано и от икономическа гледна точка. Направено е с вкус и колаборацията между класическото и модерното, придават на мястото усещането за минималистичност и простор.

4. Удобства събрани на едно място – Клайд Уорън Парк
Големият немски философ Рудолф Хайдегер веднъж е казал – „местата, заедно съставляват пространството, а отличителният им характер е в това те да бъдат събирани и обединявани, образувайки общото цяло“. Клайд Уорън Парк в Далас, Тексас е много добър пример за това. Това е един градски парк изграден директно върху съществуваща магистрала, и беше добре незабавно приет от хората, тъй като им предоставя възможностите за мобилност и удобство. Мястото разполага с детски воден парк, читалня, ресторант и дори тревни площи.

5. Мадрид Рио – изтънчено и със стил

Местата, които имат силата да те удивляват всеки път, когато ги видиш са особено привлекателни. Един страхотен дизайн има способността да ви изненадва отново и отново. Такъв е случаят с проекта Мадрид Рио, където между другото испанският национален отбор по футбол отпразнува спечелването на световната си титла през 2010 г. Пешеходни пътеки, паркове с дървета и зеленина, усещането за свобода и пространство са само някои от разнообразните преживявания, които човек може да изпита. И независимо, че проекта е доста мащабен, в изпълнението му е отдадено нужното внимание на всеки един детайл, което го прави привлекателен за посетителите, всеки ден, по всяко време.

6. Как да комбинираме добре – А‘бекет Ърбън Скуеър

Големи мислители като Джейн Джейкъб винаги са казвали, че за да бъде страхотен един голям квартал, е необходимо да притежява смесица от свободни пространства, атмосфера и и различни култури. А‘бекет ърбън скуеър в Мелбърн, Австралия представлява точно това. Едно празно и изоставане пространство е трансформирано в красива площадка, която позволява на хората да се събират, за да починат, да спортуват, или просто да поприказват. И определено вкася живец в квартала. Фактът, че повечето от ектериора е лесно демонтируем, създава възможността за гъвкавост и прави мястото, още по-удобно за хората.

7. За на хората, а не за колите – Площад Република в Париж

Париж, отскоро е водещ град в популяризирането на удобни за ползване пространства. Чрез този проект можем да се видим, как едно от най-натоварените и ключови места в града се превърна в прекрасно място. С минимални промени, но с голямо вглеждане в детайла и правилно изпълнение в момента площада е място за хората, а не за автомобилите. Един голям площад, който предлага на парижани и на гостите на града по-добри възможности за активност и житейска наслада.

8. Със съзнание за екологичното – Каналът ГонГе в Сеул.

Магистралите в един град, са едни от най-проблемните за планировка и реализация и често не са изпълнение добре. Изграждането на тези структури в градовете ни не е помогнало за намаляване на движението по пътищата, но е създало влошаване на околната среда и заплаха за живота на жителите. И така, какво може да се направи? Разнообразяването и красивото идват на помощ. Канала ГонГе в столицата на Южна Корея – Сеул е един отличен пример за това. Това е един от любимите ни проекти, който изцяло превърна градската магистрала в оживена пешеходна зона. Не само създаде пространство за хората, но и върна красотата и достойнствата на съществуващия воден канал.

9. Справедливо и приобщаващо – Мариялайфштрассе, Виена
Мариялайфштрассе се оказва един от най-добрите примери за това как един градски дизайн може да включва всичко в себе си. От район, което не оставяше място за минувачите, то стана такова, в което и пешеходците и превозните стредства си споделят пространството. Жителите на квартала допринесоха за процеса на проектиране, като споделиха и своите идеи и виждания. Това наистина е страхотно и било добра практика в много отношения. Както местните жители, така и туристите възприемат района като духа н Виена и го наричат такъв, каквото би трябвало да бъде. Там могат да се видят хора от най-различни етноси и култури, и всички те изглеждат изпълнение със жизненост.

10. „Умни градове“, а защ не „Щастливи градове“? – Брайтън, Великобритания
Възгледът „Умен Град (Smart City)“ се е превърнал във фикс идея в наши дни. Но архитектите от Gehl ни показват, колко по-важно нещо е създаването на щастливи градове. Може да се почудите, какво пък ли е „щастлив град“? Това е град, в който хората не просто са принудени да живеят, а искат да бъдат там, град, който предлага на жителите си възможностите да се чувстват доволни и щастливи. Този проект осъществен в Брайтън създава място за всеки един човек, пространство, което задоволява нуждите и желанията на хората, които го обитават. Архитекта Тейлър Стелпънтън пише в статия по въпроса – „“86% от гражданите на Брайтън биха искали да видят в града си повече райони, като този.

Тези 10 проекта са чудесни примери за градска архитектура, макар да са различни, всеки от тях е насочен към човека, към подобряване на средата за живот, към красивото, практичното и иновативното. Това е изключително важен контекст, който би трябвало да е водещ за всеки архитект или градоустройствен план.

Новият девиз в градският дизайн трябва да бъде „от хората – за хората“.